Bemutatkozik az új Alapszabály

Mi, az Animátor Vezetőség tagjai, célul tűztük ki magunk elé, hogy a Közösség ügyeit közelebb hozzuk az Animátorokhoz. Erre elhivatottan fejlesztjük az animátor honlapot, osztjuk fel újra a rendezvények közös ügyeit a Közösség és a HÖK között, és e folyamat részeként fogalmaztuk újra az Alapszabályt is.

Az új Alapszabály Közösségünk értékrendjének megerősítése, új státuszrendszer kialakítása, a Vezetőség feladatkörének pontosítása és a rendezvények rendszerének pontosabb átláthatósága érdekében jött lére.

Tekintsük át együtt a legfontosabb változásokat!

Új státuszrendszer

A státuszrendszer újragondolásával egyszerűbbé vált a státuszok közötti átmenetek előfeltétel-rendszere. Az egész rendszert az alábbi ábrán tekintheted át:

státuszok halmazábrája
 • A kék nyíl a szintlépés feltételeinek teljesülését követeli meg:
  • hallgatói jogviszony bármely magyarországi egyetemen,
  • az Alapszabály ismerete és elfogadása,
  • a megelőző évben legalább 2 rendezvényen segítség,
  • melyből a megelőző évben legalább 1 egyetemi rendezvény,
  • az előző két aktív félév valamelyikében lealább 3.0 ösztöndíj vagy tanulmányi átlag
  • az előző évben részvétel a közgyűlések legalább felén.
 • A zöld nyíl a veterán státusz feltételeit jelenti:
  • az ITK-n szerzett oklevél,
  • legalább 3 év animátori tagság, minden évben aktív státusz
 • Passzív státuszban maradni legfeljebb 2 évig lehet egymás után, ha a kérelmező zsinórban harmadjára is passzív státuszba kerülne, akkor megszűnik a tagsága.
 • Piros nyíl jelenti, ha nem teljesülnek a szintlépés feltételei (lásd kék).

Kérdések és válaszok

Mi lesz a már vén státuszú tagokkal?

A Közösség vén tagjait az új Alapszabály érvénybe lépése után veterán státuszba soroljuk át, így a régi alapszabály szerint biztosított jogaik megmaradnak.

Az idei státuszújítás már az új státuszok szerint zajlik?

NEM! Tehát idén még a régi feltételekkel lehet az aktív/passzív/vén státuszokba kerülni. Az új Alapszabály elfogadása után viszont a státuszoknak megfelelő új jogkörrel rendelkeznek majd a tagok.

Mi lesz a külsős státusszal?

A külsős státusz átalakul. Ezentúl nem státuszként jelenik meg a külsős/belsős viszony, hanem a tagok státuszuk mellett külsős vagy belsős kategóriákba lesznek sorolva. Így tehát lesz aktív külsős, aktív belsős stb. A külsős kategóriába tartozó tagok a belsősöktől csak annyiban különböznek, hogy nem választhatók vezetőségi tagnak.

Miben különbözik a régi és az új vén státusz?

Az új vén státusznak nem feltétele a diplomaszerzés. A vén státuszt megszerezni akkor lehet, ha valaki képződése óta legalább kétszer teljesítette a szintlépés feltételeit (először ifjúból aktívvá váláskor, másodszor pedig aktívból vénné váláskor). A vén státuszú tagok csak „sima” csoportvezetőként és brigádosként vehetnek részt a rendezvényeken, szavazati joguk nincs, viszont státuszukat nem kell évente megújítani.

Mit jelent, hogy az ifjú státuszú animátor nem tagja a Közösségnek?

Az ifjú animátor még nem tag, csak tagjelölt. Ennek rögzítése az új Alapszabály fontos eleme, tisztázza a szavazati és választási jog kérdését. Az ifjú státuszú tagjelöltek természetesen részt vehetnek a Közösség közgyűlésein és – a pozíció betöltési feltételeinek teljesülése esetén – rendezvényein is.

További információk

A tervezett változásokat legpontosabban az új Alapszabály szövegében olvashatod el. Az új státuszokról, feltételekről és jogkörökről a 3–6. §-ok rendelkeznek. Ha további kérdésed lenne, keress minket az animatorkozosseg@gmail.com címre küldött „Új Alapszabály” tárgyú levélben.

Rendezvények egyértelműsített rendszere

A rendezvényekről az alapszabályban eddig megfogalmazottak elég kaotikusan és nem mindig a valóságnak megfelelően rendelkeztek. Az új Alapszabályban tisztázva lettek az egyetemi rendezvények és nagyrendezvények felelősei és a rendezvényeken való közreműködés jutalmazása. Az Animátor hétvége is rendezvényként jelenik meg.

Nagyrendezvények

 • Animátorképzés

  Az Animátorképzés az Animátor Közösség saját szervezésű rendezvénye

 • Gólyatábor

 • Gólyanapok

 • Gólyahétvége

  A Gólyatábor, Gólyanapok és Gólyahétvége a HÖK által támasztott igény alapján az Animátor Közösség szervezésében és erőforrásaival megrendezett rendezvény.

Egyetemi rendezvények

 • Rendezvények felelőse által felügyelt rendezvények

  Az Animátor Közösség saját szervezésű egyetemi rendezvényei, mint például az IRZEN, Sütivásár, Városismereti vetélkedő stb.

 • A Kar vezetőségének vagy a HÖK rendezvényei

  A Kar vezetősége vagy a HÖK felkérheti az Animátorokat – a Vezetőség értesítésével – a saját rendezvényeik lebonyolításában való közreműködésre (pl. BeeSmarter, nyílt nap stb.). A Vezetőség ezekre a rendezvényekre szintén ad kis ikszet.

Animátor hétvége

Az Animátor hétvége szintén az Animátor Közösség saját rendezvénye. A hétvégén való részvétel nem kötelező. Irányelvként fogalmaztuk meg, hogy a hétvége a Közösség tagjainak szakmai fejlesztése mellett a Közösség összetartására és a kapcsolatok ápolására is hangsúlyt helyezzen.

További információk

A tervezett változásokat legpontosabban az új Alapszabály szövegében olvashatod el. A rendezvényekről a 2. és 3. sz. Mellékletek rendelkeznek. Ha további kérdésed lenne, keress minket az animatorkozosseg@gmail.com címre küldött „Új Alapszabály” tárgyú levélben.

A Közgyűlés és a Vezetőség hatáskörének szétválasztása

A Közösség két fő szerve a Közgyűlés és a Vezetőség. Mindkettejük feladata a Közösség működésének és ügyeinek szabályzása, képviselete. Feladataikat az alábbiak szerint választottuk szét:

Közgyűlés

 • §

  A Vezetőség megválasztása

 • §

  A Vezetőségi határozatok elfogadása/elutasítása

 • §

  Vezetőségi tagok visszahívása

 • §

  Az Elnök távollétében az Alelnök felruházása az Elnöki jogkörrel

 • §

  Határozathozatal a Közösség ügyeiről

 • §

  Az Alapszabály módosítása

 • §

  A Közösség feloszlásának kimondása

 • §

  Közgyűlés összehívása

Vezetőség

 • §

  Határozathozatal

 • §

  Tagfelvétel és tag kizárása

 • §

  Státusz megadása

 • §

  Közgyűlés összehívása

 • §

  Iratok kezelése és nyilvánosságra hozása

 • §

  Méltányosság gyakorlásának joga

További információk

A tervezett változásokat legpontosabban az új Alapszabály szövegében olvashatod el. A Közgyűlésről és a Vezetőségről, vezetőségi tagokról a 8–16. §-ok rendelkeznek. Ha további kérdésed lenne, keress minket az animatorkozosseg@gmail.com címre küldött „Új Alapszabály” tárgyú levélben.

Az új Alapszabályról a 2016. március 2-án 18:00-tól a Jedlik előadóban tartott Közgyűlésen döntünk. A Közgyűlésen természetesen minden tagnak lehetősége lesz felszólalni a módosítással kapcsolatban is.

Az új Alapszabály tervezett szövegét itt találod pdf formátumban.

Ha további kérdésed, észrevételed, módosítási javaslatod lenne, keress minket az animatorkozosseg@gmail.com címre küldött „Új Alapszabály” tárgyú levélben.